Sliced and Diced HTML5 Design

This project was one of the tasks that everybody attending the Telerik Academy’s HTML5, JavaScript and CSS3 course last year,  had to do in order to successfully graduate.

sample html5

http://georgi-mateev.com/fifth-project/

The task

You are given  Adobe Photoshop file containing design for a web site and you have to implement it pixel perfect with HTML5, JavaScript and CSS3.

 

Posted in Web Design | Tagged , , , , , | Comments

Изчисляване на математически изрази зададени с низ

gijkstraОбяснение на проблема

Интересна задача от информатиката е да се напише компютърна програма, която пресмята произволен математически израз, зададен с поредица от текстови символи. Изисква се поддържане на аритметичните операции и закони, функции като повдигане на степен, коренуване и логаритмуване.
Continue reading

Posted in Algorithms | Tagged , , , , , , | Comments

Drawing Extensions – методи за анимация в Windows Forms

System.Drawing (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.drawing.aspx) е namespace в Windows Forms, който предоставя възможности за рисуване на геометрични фигури, запълване с цветни четки, чертаене на линии и други. За съжаление, той не позволява анимиране на обектите и разработчика трябва да използва външни библиотеки.

В този проект правя extension методи на класа System.Drawing.Graphics за извършване на най-базови анимации като плавно изрисуване на фигури, движение на обекти по екрана и други.
Continue reading

Posted in Animation | Tagged , , , , , | Comments

Just Snake …

Удоволствието от една игра е несравнимо по-голямо когато знаеш, че си я направил със собствените си ръце. Това е най-приятният начин да учиш нови софтуерни технологии – съчетание на практически опит и забавление.
Continue reading

Posted in Game Development | Tagged , , | Comments